Mangler du et anbud?

Takstmann

Kontakt oss og vi hjelper deg

Innhent et Gratis tilbud

Vi besvarer alltid innen 72 timer og gir et Gratis tilbud på din oppgave.

Slik foregår prosessen

Send inn din oppgave

Vi behandler oppgaven

Du får tilbud

Velg leverandør

Takstmanannbud.NO

Mangler du et anbud? Takstmann

Forskjellige takstrapporter

Husk at i forbindelse med boligsalg skal takstmannen utarbeide to ulike rapporter.

Hva kan en takstmann gjøre for deg?

Selve ordet «taksere» betyr å sette verdi på noe, det vil si å verdsette noe. Med andre ord er det takstmannens oppgave å finne ut hva en materiell ting er verdt i penger. Det kan f.eks. være boliger, båter, hyttter, inventar i hus osv.

Ved skader på eiendommer o.l. er det også takstmannen som analyserer omfanget av kostnadene på skadene som har oppstått. Hvis det er er uenigheter eller konflikter i forbindelse med bygging av eiendommer blir det ofte innhentet en takstmann som objektiv part i saken for å løse konflikten.

En takstmann jobber innenfor disse områdene:

 • Tilstandsanalyse av boliger
 • Verditaksering av boliger
 • Taksering av næringseiendommer
 • Taksering av industrimaskiner, anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar
 • Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.
 • Verditaksering av eiendommer
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel bilermaskiner og liknende
 • Taksering av landbrukseiendommer
Vi besvarer alltid innen 72 timer og gir et Gratis tilbud på din oppgave.

Hvilken takstmann skal du velge?

Når man skal selge bolig er det vanlig å innhente takstmann til vurdering av verdien på eiendommen. Det er helt opp til deg som kjøper eller selger å velge hvilken takstmann du vil ha i forbindelse med salg eller kjøp av boligen. Takstmannen vurderer verdien på både boligen og boligens tilstand. Når du velger takstmann bør du forsikre deg om at takstmannen har SETA-sertifisering.

Teknisk tilstandsrapport

I forbindelse med salg av bolig anbefaler Forbrukerrådet en såkalt teknisk tilstandsrapport. Denne rapporten sikrer at både selger og kjøper kan være trygge ved boligsalget.

Denne rapporten er en mer grundig og omfangrik gjennomgang av boligens tekniske tilstand, og den er standardisert med navnet Norsk Standard 3600. Den tekniske tilstandsrapporten gjøres ved at boligeieren fyller ut et egenerklæringsskjema og takstmannen gjennomgår hele boligen mens han følger en lang, detaljert sjekkliste.

Klage

Hvis du ikke skulle være fornøyd med takstmannens arbeid etter utført oppdrag, har du som kjøper eller selger, eller som annen person med rettslig interesse i oppdraget, rett til å klaget til Reklamasjonsnemnda for takstmenn.

Skriftlig avtale er viktig

Husk alltid å inngå en skriftlig avtale med takstmannen som skal utføre oppdraget. Dette er viktig for dokumentasjon og beviser senere i forløpet hvis du skulle være misfornøyd med arbeidet til takstmannen eller andre ting i forbindelse med oppdraget. En avtale om taksering skal inneholde følgende elementer:

 • Hvilken type rapport som skal utarbeides
 • Tidspunkt for gjennomføring av oppdraget
 • Klagemuligheter
 • Prisen for oppdraget